Coaching op basis van astrologie

Privacy verklaring Astrologiepraktijk Simoone, bijgewerkt op 8 nov. 2023

Artikel 1. Algemeen

Een privacy verklaring is bij de wet verplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aangezien Astrologiepraktijk Simoone de privacy van haar bezoekers respecteert is het beleid van Astrologiepraktijk Simoone om hierin volledig transparant te zijn naar haar klanten en bezoekers van de website, www.simoone.nl. In deze privacy verklaring staat beschreven hoe Astrologiepraktijk Simoone persoonsgegevens verwerkt.

 

Astrologiepraktijk Simoone, gevestigd aan Biesland 1, 2716 CG in Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Artikel 2. Contactgegevens

Http://www.simoone.nl
Simone@simoone.nl
Biesland 1, 2716CG in Zoetermeer
06-41221303

Artikel 3. Verzamelen van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens welke Astrologiepraktijk Simoone verwerkt:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboortetijd
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op Simoone
 • Internetbrowser en apparaat type

Artikel 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling om gegevens te verzamelen van en over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij de ouders of voogd hiervoor toestemming hebben gegeven. Echter, wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Het is raadzaam voor ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via simone@simoone.nl. Dan kan het proces om de gegevens te verwijdering in gang worden gezet.

Artikel 5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

Astrologiepraktijk Simoone verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het voorbereiden van readings en consulten
 • Voor het verzenden van een e-mailnotificatie
 • Om contact met je te kunnen opnemen voor bijvoorbeeld win-acties
 • Voor het opnemen van contact (e-mailen of bellen) indien nodig om zo onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Astrologiepraktijk Simoone analyseert jouw gedrag op de website om zo in kaart te brengen welke artikelen en pagina’s je het meest interessant vindt en om de website te verbeteren

Artikel 6. Hoelang we gegevens bewaren

Astrologiepraktijk Simoone bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen te realiseren waarbij deze persoonsgegevens essentieel zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: maximaal zes maanden maar zeker niet langer voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Als je het fijn vindt dat jouw geboortegegevens direct na de afspraak/levering worden verwijderd dan kan je dit aangeven bij je bestelling of mailen. Dit wordt vervolgens zo snel mogelijk in orde gemaakt.

 

E-mailadressen worden voor de duur van 36 maanden bewaard of tot uitschrijving van de nieuwsbrief. Een verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief kun je doen via simone@simoone.nl.

Artikel 7. Delen persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend met derden gedeeld wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 8. Jouw rechten met betrekking tot gegevens

Iedereen heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. . Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Astrologiepraktijk Simoone en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt bij Astrologiepraktijk Simoone een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via simone@simoone.nl.

 

Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs met daarop je handtekening en onder vermelding van het adres waarop Astrologiepraktijk Simoone contact met je kan opnemen. Ter bescherming van je privacy wordt je aangeraden om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek.

 

Tevens willen wij je op de mogelijkheid wijzen dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 9. Bescherming persoonsgegevens

Astrologiepraktijk Simoone neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via simone@simoone.nl. Wij werken met een beschermde website en we hebben aanvullende beschermende maatregelen genomen zoals virusscanners, een firewall en tweestapsverificatie.

Artikel 10. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Astrologiepraktijk Simoone maakt gebruikt van cookies. Zie ook de cookie verklaring.